skip to Main Content

Markalaşmak ve Markalaşmanın Faydaları

Marka oldukça geniş bir kavramdır ve pazarlama literatüründe markaya ilişkin pek çok tanım geliştirilmiştir. Marka bir “misyon, logo, slogan, sembol, ürün ya da servis, reklam veya pazarlama faaliyet”i olmanın ötesinde, hedef kitle ve ürün arasında kurulan ilişki, her seferinde hedef kitleyle kurulan soyut ve duygusal bağ, bir kalite güvencesi ve tutkudur.

MARKALAŞMANIN YARARLARI;

  • Ürün talep edilecektir,
  • Rakip ürünler reddedilecektir,
  • Marka geliştirilebilecektir,
  • Tüketici tatmini arttırılabilecektir,
  • Dağıtım kanalı üzerinde güç oluşturulabilecektir,
  • Lisans alıp/verme fırsatları doğabilecektir,
  • Firma satılırken daha yüksek bir değerden satılabilecektir,
  • Firmanın müşterisiyle kurduğu iletişim daha etkili olacaktır,
  • Markaya güvenilecektir.

Bir marka ortaya çıktıktan sonra duyurulması ve kalıcı olması, sağlıklı yaşayabilmesi için markanın reklama ihtiyacı vardır. Reklam bütçeniz bir ülkenin savunma bütçesi gibidir. Reklama ayırdığınız paralarla hiçbirşey satın alamazsınız, onlar sadece pazar payını rakiplerinize kaptırmanızı engeller.

Başarılı bir markanın bileşenleri; ürünlere ve hizmetlere eklenen görsel işaret veya marka, sembol, isim, tasarım, renkler veya bunların kombinasyonu; müşteri ve firma arasında özellikli güven ilişkisinin gelişmesine yardım etmek; ana ürün veya hizmet üzerine değer eklemek; müşteriye psikolojik ödemeyi sağlatmak; ürün farklılaşmasının problemlerini basitleştirmek ve markayla müşteri ilişkisini şekillendirecek kimliktir.

Markanın bileşenlerini somut ve soyut olarak ayıracak olursak, somut bileşenleri; ürünün kendisi, marka adı, marka, faydalarının tanımı; soyut bileşenleri ise, güven, güvenilirlik, psikolojik ödeme, katma değer ve farklılaşmanın kalitesidir. Markanız satışlar ve pazar payınız üzerinde olumlu bir etkiye sahipse, müşterileri çekiyor ve firmaya bağlılıklarını sağlıyorsa başarılıdır.

Başarılı bir marka firmanız için değerli bir varlıktır.

 

Back To Top
×Close search
Ara