skip to Main Content

Planlama ve Pazarlama Stratejisi Farkı

Ticaretin kalbi sayılabilecek bir konu hakkında yazmak istedim.Planlama  ve Pazarlama  Stratejisi Farkı ikisi birbirine yaygın olarak karıştırılmaktadır.

Aralarındaki farkı ise şu şekilde açıklanabilir:

 Pazarlama Stratejisi: Pazarlama Stratejisi, pazarlama çalışmalarınız için koyduğunuz hedeflerin yapılması anlamına gelir. Ve “Ne” sorusuna cevap verir. Pazarlama stratejiniz işletmenizin hedefleri doğrultusunda şekillenmektedir. İşletme hedeflerinizle pazarlama stratejinizin birbirleriyle bağdaşlaşması büyük önem taşır.

Pazarlama Planı: Pazarlama planınız ise pazarlama hedeflerinizi nasıl gerçekleştireceğinizdir.  “Nasıl” sorusuna cevap verir. Pazarlama planı stratejinizin her bir adımından diğerine ilerlerken size kılavuzluk eden yol haritasıdır.

Asıl düşünülmesi gereken ise kişilerin atılım yapmadan önce ne yapılması gerektiğini bilmeden direk nasıl sorusunu gerçekleştirmeye çalışmalarıdır.Bu şekilde yapılan pazarlama çalışmaları para ve en önemlisi zamanı çöpe atmaktır. İyice düşünüp Pazarlama Stratejimizi belirletip, daha sonra Pazarlama Planımızla birleştirmeliyiz.

 • Hedefiniz : Pazar payını büyütmek
 • Pazarlama Stratejisi: Yeni pazarlara ürünü ve hizmeti tanıtmak.
 • Pazarlama Planı: Hedef Pazar seçilip, en uygun kampanyayı hazırlamak.

 Pazarlama Stratejinizin İçermesi Gereken Unsurlar:

 • “Ne” yapılması gerektiği.
 • Tüketicileri sunulan ürün ya da hizmet hakkında bilgilendirme.
 • Tüketicileri ürün ya da hizmetin ayırt edici özellikleri hakkında bilgilendirme.

 Pazarlama Planınızın İçermesi Gereken Unsurlar:

 • “Nasıl” yapılması gerektiği.
 • Stratejinizi yerine getirebilmeniz için gerekli olan kampanya ve promosyonların oluşturulması.

Uygulama sürecinizin içermesi gereken unsurlar:

 • Pazarlama Stratejiniz ve planınızda yer alan adımların yerine getirilebilmesi için harekete geçme.

İş planınızı oluşturacak pazarlama stratejisi ve planı hazırlıyorsanız, her aşamada yer alması gereken öğeler şunlardır:

Pazarlama Stratejinizin Öğeleri

 • Harici pazarlama mesajı
 • Dahili konumlandırma hedefi
 • Kısa süreli hedefler ve amaçlar
 • Uzun süreli hedefler ve amaçlar

Pazarlama Planınızın Öğeleri

 • Yönetici Özeti:Pazarlama planınızın üst düzey özeti.
 • Zorluklar:Pazara sunulacak ürün ya da hizmetin kısa tanımı ve pazarlama stratejinizde yer alan amaçların tekrarı.
 • Durum yani Swot Analizi :Bu bölüm aşağıdaki unsurları açıklamalıdır.
 1. Hedefler
 2. Odak
 3. Kültür
 4. Güçlü Yönler
 5. Zayıf Yönler
 6. Pazar Payı
 • Müşteri Analizi:Ne kadar müşteri için çaba göstermek istiyorsunuz? Bu müşteriler ne tür müşterilerdir? Değer verdikleri şeyler nelerdir? Karar verme süreçleri neye benziyor? Sunduğunuz ürün ya da hizmet için hangi müşteri gruplarına odaklanacaksınız?
 • Rakip Analizi:Pazardaki konumunuz nedir? Rakiplerinizin konumu nedir? Rakiplerinizle karşılaştırdığınızda güçlü yönleriniz neler? Zayıf yönleriniz neler? Ne kadarlık bir pazar payı için savaşacaksınız? Hali hazırda rakiplerinizin faydalandığı pazar payı nedir?
 • Kendinizin Tanımlanması: Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion)

 

Back To Top
×Close search
Ara