skip to Main Content

Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi

Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi Belirli bir amaca ulaşmak için dikkatlice planlanan ve tasarlanan, bireysel veya toplu girişim. Belirli bir amaca ulaşmak için belirlenen  süre içinde çeşitli aşamaları yapılandırarak düşünceden eyleme geçilmesini sağlayan yönteme plan adı verilir.

Proje; belirli bir süre zarfında, belirli bir bütçe ile tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yapılan faaliyetlerdir.Proje Geliştirmenin bazı alt başlıkları bulunmaktadır.

Bunlar;

• Sorun Analizi

• Yeni bir bakış açısı

• Değişime yöneliklik Proje Geliştirme sadece belli bir amaca ve hedefe yönelik olarak yapılır.

Bu amaçlar açık ve net olarak belirlenmiş amaçlardır. Sorunları çözmek için çıkarılan gereksinimlerin ön analizleri çıkarılır.Proje Geliştirmede bulunan fikirden projeye geçme aşamasında bazı sorular sorularak ilerleyebilirsiniz… 

İşte soracağınız sorular :

* Amaç sorusu             à      Neden?

* Yer sorusu                 à      Nerede?

* Zaman sorusu           à      Ne zaman?

* Kişi sorusu                 à      Kim için?

* Faaliyetler                 à      Nasıl?

Proje ve Projenin geliştirilmesini örnekleyerek anlatalım. Örneğin; bir ayakkabı mağazası açmak istiyorsunuz. Buradaki amacınız ticaret yapıp para kazanmak. Açacağınız mağazanın yerini belirmek için ise sorunuz “nerede mağazayı açmalıyım?” olacaktır.Peki bu mağaza açılısını tam olarak hangi zaman süresi içinde gerçekleştirmelisiniz? İşte bu aşamanızın sorusuda “ne zaman mağazayı açmalıyım? “ olacak.Gelelim kişi sorusuna bu soruda “kim için” olacaktır.

Açmak istediğiniz ayakkabı mağazasını kimin için açıyorsanız işte bu sorunun cevabıda o olacaktır.En son bölüm ise faaliyetler kısmıdır. Soracağımız son soru ise “nasıl faaliyetlerde bulunacağım veya bulunacağız? “ dır.Proje Yaratma ve Proje Geliştirme de istediğiniz hedefler ulaşılabileceğiniz doğrultuda olmalıdır. Hangi alanda faaliyetlerinizi sürdürecekseniz bu faaliyetleriniz projenizin amacına uygun olmalıdır.Projeyi uygulayacak olan kişi veya kişilerin kapasiteleri finansal olarak, iş gücü olarak, tecrübe olarak,  yeterli olmalıdır. Yapılacak faaliyetlerle finansınızın doğru orantıda yani uyumlu olması gerekir. Projeye başlayacağınız veya geliştireceğiniz takım arkadaşlarınız birbirleriyle uyum ve refah içerisinde çalışmalıdır ki sisteminiz işlesin.

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amacıyla uygulanır.Genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için yapılır. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi olmalıdır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır.Hedeflerin Seviyeleri

*Projenin katkıda  bulunacağı en üst seviyedeki hedef.

*Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı.

*Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri.

*Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarakuygulanacak görevler. 

Proje Amaçları

•S (Specific) Özgül-Belirli-Özel

•M(Measurable) Ölçülebilir

•A(Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir

•R(Realistic) Gerçekçi-Uygun

•T(Time-bound) Süreli 

 

Yapılan projenin amacı :

–   Proje Hazırlık Aşaması

–   Proje Uygulama Aşaması

–   Projeyi Yaygınlaştırma

–   Projeyi Değerlendirme

–   Projenin Sürdürülebilir olması

–   Projenin Durumunun Raporlanması

Back To Top
×Close search
Ara