skip to Main Content

Ürün Tasarımı

Ürün Tasarımı, firmanın ürününün özelliklerini, kendine özgü karakteristiklerini belirleme sürecidir.”

Piyasadaki Ürün Tasarımları müşteri gruplarının tercihlerine göre farklılık göstermektedir.

 Süreç Tasarımı ve Seçimi :

* Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli sürecin geliştirilmesidir.

* Ürün Tasarımı ile birlikte yapılır.

* Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede farklı süreçler gerekir.

* Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe dönüştürmek için gereklidir.

Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi tam olarak bir bütündür. Firmalar çok fazla değişik ürünler tasarlayabilir, ancak nasıl üreteceklerini bilmezlerse, bu çalışma tasarım olarak kalmaya mahkum olur.

 Ürün Tasarımı:

  • Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi
  • Ürün Kalitesini
  • Üretim Maliyetini
  • Tüketicilerin Memnuniyetlerini etkiler.

Ürün Tasarımı ya da süreç iyi değilse ürün kalitesi sorunlu olur.Ürün Tasarımı, birçok uzmanı kişiyi bir araya getirir, heyecanlı ve yaratıcıdır, firmayı çok dibe çekip batırabilir ya da başarıya ulaştırabilir.Yani “ Rezilde edebilir, vezirde edebilir. “

Ürün Tasarımı; ürünün görünümü, yapılacağı malzeme, boyut, performans standartları gibi özelliklerini belirleme sürecidir.

 Ürün Tasarımının Stratejik Önemi

*Strateji, işletmeyi, müşterileri, rakipleri tanımlar.

*Bir Ürün Tasarımı, işletme stratejisine uygun olmalı ve buna göre desteklemelidir.

*Ürün Tasarımı, bir firmanın müşteri tabanını oluşturmasını etkileyen en büyük faktördür.

*Bir firmanın Ürün Tasarımı, firmanın işletme stratejisi tarafından belirlenen müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

 Ürün Tasarımı Neleri Gerektirir ?

* Pazar Analizcileri

* Tasarımcılar

* Satış Tahminleyiciler

* Mühendisler

* Finans Uzmanları

* Diğer Çalışanlar

İşletme departmanları arasındaki rekabet,sürtüşmeler ya da iletişimsizlik nedeni ile uyumsuz çalışma veya fikir birliği sağlanamazsa eğer ürün tasarımında istenenden çok daha farklı bir ürünle karşılaşabilirsiniz.

 Ürün Tasarımındaki Aşamalar

1.Fikir Geliştirme

2.Seçme-Değerlendirme

3.Ön Tasarım ve Test

4.Son Tasarım

 Fikir Geliştirme

  • Tüm tasarımlar sadece bir fikir ile başlar. Fikirler çeşitli kaynaklardan gelebilir.
  • Pazarda rekabetçi olabilmek için, firmalar düzenli olarak yeni ürünleri piyasaya sunmak kendilerini yenilemek zorundadırlar.
  • Yeni ürün geliştirme sürecinin belirlenmesi endüstri dalına göre farklılık gösterir. Örneğin; Otomotiv sektöründe her yıl, Tekstil-Giyim sektöründe yılda en az iki kez iken, Uçak sektöründe ise bu süre çok daha uzundur.

Seçme-Değerlendirme

* Bir fikir ortaya atılıp geliştirildikten sonra bu fikrin başarı şansını belirlemek için değerlendirme yapılması gerekir.

* Bu değerlendirmeyi yaparken çeşitli kriterlere göre ürün fikri değerlendirilir.

Seçme ve Değerlendirme de kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır.

  • Üretim Açısından Değerlendirme
  • Pazarlama Açısından Değerlendirme
  • Finansman Açısından Değerlendirme

Ön Tasarım ve Test

* Ön tasarım aşamasını amacı mühendislik açısından hata ve eksiklikleri gidererek kusursuz bir tasarıma ulaşmaktır.

* Performans özellikleri teknik spesifikasyonlara dönüştürülür.

* Ürün öncelikle prototip olarak imal edilerek test edilir.

* Bu aşamanın süresi firmanın ürünü piyasaya sürme zamanına bağlı olarak değişir.

* Bu aşamayı kısa sürede geçmek, ileride telafisi yüksek maliyetli olacak hataların ortaya çıkarılmadan ürünün satışa sunulmasına neden olur.

 Son Tasarım

Bu aşamada testler tamamlanarak esas üretim için ürünün nihai özellikleri belirlenir. Belirlenen özelliklere göre kullanılacak ekipman, malzeme, üretim süreci, görevler, tedarikçiler gibi ayrıntılar belirlenerek üretime geçilir.

Tasarım, ürünün üretilmesinde kullanılacak malzeme ve üretim süreçleri üzerinde etkileyici role sahiptir. Bu nedenle üretim maliyetlerini etkiler. Bu aşamalarda harcanan zaman ve maliyetlerden kaçınılmamalı , tüm seçenekler değerlendirilmelidir.

 Süreç Tasarım Seçimi

* Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli sürecin geliştirilmesidir.

* Ürün Tasarımı ile birlikte yapılır.

* Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede farklı süreçler gerekmektedir.

* Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçeğe dönüştürmek için gerekli bir süredir.

 

Back To Top
×Close search
Ara