skip to Main Content

İnternet Ortamında Pazarlama

İnternet ortamında pazarlama faaliyeti, aynı anlamlarda kullanılmakla beraber zaman zaman farklı kavramlarla ifade edilebilmektedir.

Bunlar İnternet’te pazarlama, dijital pazarlama, sanal pazarlama, web pazarlaması, e-pazarlama, i-pazarlama, online pazarlama gibi kavramlardır.

Şüphesiz insanoğlunun en önemli buluşlarından biri olan İnternet neredeyse her alanda olduğu gibi işletmecilik alnında da kendine önemli bir yer edinmiştir.

Pek çok işletmecilik faaliyeti İnternet’in sunduğu olanaklar sayesinde yeni boyutlar  kazanmıştır. İnternetin dönüştürücü ve geliştirici etkisinin en çok uygulama alanı bulduğu fonksiyonlardan biri de pazarlama fonksiyonudur.

Internet’te pazarlama doğrudan pazarlama teknikleri arasında gösterilmektedir. Bir taraftan müşteriye daha çabuk ve etkin birşekilde ulaşmaya, diğer taraftan da müşteriye ulaşma maliyetini aşağıya çekmeye çalışan pazarlama yapısı doğrudan pazarlama olarak adlandırılmaktadır.

Doğrudan pazarlamayı belirleyen iki ana etkenin de satıcı ile müşteriler arasındaki ilişki ve satıcının beklediği davranış olduğu belirtilmektedir.

Doğrudan pazarlamanın bugün ulaştığıen son nokta olarak da iletişim teknolojisinin bütün imkânlarının kullanıldığı elektronik ortamda yapılan pazarlama, bir başka ifadeyle Internet’te pazarlama gösterilmektedir.

 

Back To Top
×Close search
Ara